]> Botany [collector note: Wolhynia, Bessarabia; BR] Andrzejowski, Antoni Lukianowicz & Besser, Wilibald S. J. T. von Andrzejowski, Antoni Lukianowicz & Besser, Wilibald S. J. T. von A. L. Andrzejowski & W. S. J. T. von Besser