]> A barcode-01989630 Nepal E. Nepal: Sagarmata Zone, Solukhunbu Distr. Sedum sp. 2019-10-08 15:21:31 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu