]> Botany Tateishi, Yoichi, Hoshi, Hiroshi & Kajita, Tadashi Tateishi, Yoichi, Hoshi, Hiroshi & Kajita, Tadashi Y. Tateishi, H. Hoshi & T. Kajita Tateishi, Y., Hoshi, H. & Kajita, T.