]> A barcode-01946407 China Guizhou Daiyenpeng along the Kaitu River on the SW side of Fangjing Shan mountain range. Habenaria ciliaris (Linnaeus) R. Brown (Linnaeus) R. Brown 2019-11-25 19:41:45 Sino-American Guizhou Botanical Expedition