]> Botany Maginness, Sherrie E. Maginness, Sherrie E. S. E. Maginness Maginness, S. E.