]> [collector note: Sichuan; A, PE (orig.)] Botany Wang, Zhong Tao Wang, Zhong Tao Z. T. Wang