]> A barcode-01989631 Nepal E. Nepal: Sagarmatha Zone, Solukhumbu Distr. Sedum sp. 2019-10-08 15:20:25 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu