]> A barcode-00071571 Australia (Country) Queensland Lake Barrine, Atherton Tableland, rain forest, 500 m Eugenia trachyphloia C. T. White C. T. White 2010-08-16 16:35:50 S. F. Kajewski