]> GH barcode-00083635 China Yunnan Fugong Xian, Yaping Xiang. Between the Nuijang and Shibali logging station, ca. 16 km W of the Nujiang, on the road from the Nujiang to Yaping pass, E side of Gaoligong Shan Dendrobium cobra Ormerod Ormerod 2017-10-19 12:40:58 Gaoligong Shan Biodiversity Survey 2004