]> Botany L. E. Skog & L. P. Kvist L. E. Skog & L. P. Kvist