]> GH barcode-01654610 China Yunnan Lumadeng Xiang. Yaping Cun, in the vicinity of Yaping Yakou just E of the pass near the Myanmar border, E side of Gaoligong Shan Arisaema elephas Buchet Buchet 2022-07-27 06:36:00 Gaoligong Shan Biodiversity Survey 2005