]> [author note: HMAS; Uredinales] [collector note: col. with J. Y. Zhuang; HMAS] Botany Wei, Shu-Xia Wei, Shu-Xia S. X. Wei Shu-Xia Wei 1939