]> A barcode-00034566 China Guizhou Ficus esquirolii H. Léveillé & Vaniot H. Léveillé & Vaniot 2010-08-16 16:36:06 J. H. Esquirol