]> Botany Kajita, Tadashi, Tateishi, Yoichi, Iketani, Hiroyuki, Iketsu, J. & Kurosawa, Takahide Kajita, Tadashi, Tateishi, Yoichi, Iketani, Hiroyuki, Iketsu, J. & Kurosawa, Takahide T. Kajita, Y. Tateishi, H. Iketani, J. Iketsu & T. Kurosawa Tadashi Kajita, Yoichi Tateishi, Hiroyuki Iketani, J. Iketsu & Takahide Kurosawa Kajita, T., Tateishi, Y., Iketani, H., Iketsu, J. & Kurosawa, T.