]> [collection note: Poland] Botany Waszkiewiczówna, Z. Waszkiewiczówna, Z. Z. Waszkiewiczówna