]> A barcode-00195648 China Flora of Hupei-Szechuan (Metasequoia Area) Ormosia Jackson Jackson 2010-08-16 16:35:42 C. T. Hwa