]> A barcode-01989584 Nepal E. Nepal: Sagarmatha Zone, Solukhumbu Distr., Beni Kharka (3970 m)-Sarkari Pati (3350m) Sedum album Linnaeus Linnaeus 2019-10-18 14:49:35 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu