]> FH barcode-01022760 United States of America New York Near Bald Mt., Adirondack Mts. Chrysomyxa cassandrae (Gobi) Tranzschel (Gobi) Tranzschel 2017-03-09 07:30:23 G. D. Darker