]> Example of Name Published: Sinosenecio jishouensis D.G.Zhang, Ying Liu & Q.E. Yang in Bot. Stud. (Taipei) 49(3): 287. 2008; Dryopteris jishouensis G.X. Chen & D.G. Zhang, Life Sci. Res. 17(5): 412. 2013 Botany Zhang, Dai Gui Zhang, Dai Gui D.G.Zhang D. G. Zhang Dai Gui Zhang