]> A barcode-02388599 Thailand Lampang Jae Sawm National Park, Mae Mawn Village-Mae Sah Bau Village trail, near Mae Sah Bau Falls, along the stream Phaius mishmensis (Lindley & Paxton) Reichenbach f. (Lindley & Paxton) Reichenbach f. 2022-06-23 12:15:19 J. F. Maxwell