]> A barcode-00241664 China Taiwan Tsuchihu Acer caudatifolium Hayata Hayata 2010-08-16 16:36:34 Y. Tateishi, J. Murata, Y. Endo, T. Nemoto & Y. Ueno