]> A barcode-00238552 China Xizang (Tibet) Along road from Jiangda (Gyamda) to Dege, Sichuan (highway 317). W side of Leijia Shan. Polygonum viviparum Linnaeus Linnaeus 2010-08-16 16:37:32 Boufford D. E., Chen J. H., Kelley S. L., Li J., Ree R. H., Sun H., Yue J. P. & Y. H. Zhang