]> A barcode-00312537 South Korea Gyeongsangnam-do Prov. S. Keisho, Chirisan [Mt. Jirisan] near Taksan [Nogodan] Alnus incana subsp. tchangbokii C. S. Chang C. S. Chang 2011-05-03 13:16:46 E. H. Wilson