]> Botany Ohashi, Hiroyoshi, Tateishi, Yoichi, Murata, Jin, Endo, Yasuhiko, Nemoto, Tomoyuki & Ueno, Y. Ohashi, Hiroyoshi, Tateishi, Yoichi, Murata, Jin, Endo, Yasuhiko, Nemoto, Tomoyuki & Ueno, Y. H. Ohashi, Y. Tateishi, J. Murata, Y. Endo, T. Nemoto & Y. Ueno Ohashi, H., Tateishi, Y., Murata, J., Endo, Y., Nemoto, T., Ueno, Y.