]> [collector note: CDBI] Botany Kung, Hsian-shiu Kung, Hsian-shiu H. S. Kung 1932