]> A barcode-00069043 Australia (Country) Western Australia New England to Mount Keith Eucalyptus pyriformis var. kingsmillii Maiden Maiden 2010-08-16 16:36:17 W. Kingsmill