]> [author note: Herbarium and types: PE] [collector note: PE] Botany Zhang, Xian-chun Zhang, Xian-chun X. C. Zhang Xian-chun Zhang Zhang, X. C Zhang, X. C. 1964