]> Botany [collector note: Gansu: A, CAS, MO, PE, TI] Boufford, David E., Zhang, Z. Y. & Jia, Y. Boufford, David E., Zhang, Z. Y. & Jia, Y. D. E. Boufford, Z. Y. Zhang & Y. Jia