]> [author note: Herbarium and types: BP; additional material at A, B (extant), C, E, FI, MW, OXF] Example of Name Published: Ononis spinosiformis Simonk. in Oesterr. Bot. Z. 27: 158. 1877); Carex turuli Simonk. in Magyar Bot. Lapok 3: 82, 87. 1904. Name Notes: né Simkovics Botany Simonkai, Lajos Simonkai, Lajos L. Simonkai Simonk. Simonkai Simonkai, Lajos von Simkovics, Ludwig Philipp Simonkai, Ludovico Simk., Lajos Simonkai 1851 1910