]> A barcode-01634084 Japan Kyoto Honshu: Bansho-ike, Oomoto-honbu, Ten'on-kyo, Kameoka-shi Acorus calamus Linnaeus Linnaeus 2018-11-15 09:22:07 T. Takahashi & M. Sawada