]> Example of Name Published: [S example]: Stylochaeton Lepr., Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 2: 184. 1834; [P example]: Danaea polymorpha Lepr., Ann. Bot. (Oxford) 5: 499. 1891; [Fungi example]: Peziza phlyctospora (1845) Botany Leprieur, François Mathias René Leprieur, François Mathias René F. M. R. Leprieur Lepr. Leprieur François Mathias René Leprieur 1799 1869