]> Botany Tateishi, Yoichi, Nemoto, Tomoyuki, Endo, Yasuhiko, Sakai, H. & Iketani, Hiroyuki Tateishi, Yoichi, Nemoto, Tomoyuki, Endo, Yasuhiko, Sakai, H. & Iketani, Hiroyuki Y. Tateishi, T. Nemoto, Y. Endo, H. Sakai & H. Iketani Yoichi Tateishi, Tomoyuki Nemoto, Yasuhiko Endo, H. Sakai & Hiroyuki Iketani Tateishi, Y., Nemoto, T., Endo, Y, Sakai, H. & Iketani, H.