]> AMES barcode-00106363 China Taiwan Ako Mt., Buyezan Calanthe sasakii Hayata Hayata 2010-08-16 16:34:59 S. Sasaki