]> A barcode-00016117 Indonesia Papua Arfak Mountains, Anggi Lakes, 2135 m Vaccinium ligustrifolium J. J. Smith J. J. Smith 2010-08-16 16:41:44 L. S. Gibbs