]> A barcode-01989628 Nepal E. Nepal: Sagarmata Zone, Solukhunbu Distr., Taktor (3000 m)--Junbesi (2650 m)--Mopung (2800 m). Sedum sp. 2019-10-08 15:24:45 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu