]> Botany [collector note: Sichuan; A (orig.)] Boufford, David Edward, Chen, J. H., Fujikawa, Kazumi, Kelley, Susan Lusk, Li, J., Ree, R. H., Sun, Hang, Yue, Jipei, Zhang, Ding-Cheng & Zhang, Yu-Hua Boufford, David Edward, Chen, J. H., Fujikawa, Kazumi, Kelley, Susan Lusk, Li, J., Ree, R. H., Sun, Hang, Yue, Jipei, Zhang, Ding-Cheng & Zhang, Yu-Hua D. E. Boufford, J. H. Chen, K. Fujikawa, S. L. Kelley, R. H. Ree, H. Sun, J. P. Yue, D. C. Zhang & Y. H. Zhang