]> A barcode-00066085 Australia (Country) Queensland Range road, Atherton Tableland, open Eucalyptus forest, 300 m. Indigofera sericovexilla C. T. White C. T. White 2010-08-16 16:42:41 S. F. Kajewski